Pull That Thread Everything is Connected If You Stretch It Long Enough

Uyum Sağlamazsan, Yutulursun!

Posted on July 24, 2013

<< For ENGLISH version

Gezi barricade

(Makaleyi  orijinali İngilizce makaleden çevriri için
Miraç Can Uğur'a
ve çeviri tetkiki için Dr. Altay Ünaltay'a
teşekkürü bir borç bilirim. Diane Bogosian.)

Gezi Parkı Eylemleri İçin Bir Gerçeklik Testi. Artık Çok Mu Geç?

Gezi gösterilerinin bitişinin işaretleri Jenny White’ın (her hangi bir şekilde otoriter veya uzman işi olmasa da) ufuk açıçı blog mesajında belgelenmiş ve Nicole Pope’un Gezi Parkı'nın "son başarısı" olarak Today’s Zaman’daki “Birşey değişti mi?” makalesinde 'resmileştirilmiş'ti.

Yazarlar hayat boyu başarılarınızı kutlamaya başladığında gerçekte söyledikleri şey, ömrünüzün sona erdiğidir.

My Name
Diane Bogosian
 
Chicago

If You Don’t Adapt, You Will be Absorbed.

Posted on July 18, 2013

TÜRKÇE version >>

Gezi barricade

A Reality Check for the Gezi Park protests. Is it too Late?

Signs of the end of the Gezi Protests has been documented in Jenny White's insightful (but by no means authoritative) blog post, and  made 'official' by Nicole Pope’s Gezi Park 'Lifetime Achievement' recap in Today’s Zaman article entitled "Has anything changed?

When writers are celebrating your lifetime achievements, what they're really saying is, 'your life is over.'

My Name