Pull That Thread Everything is Connected If You Stretch It Long Enough

The Frailty of the Adjective ‘Islamist’

Posted on September 15, 2013

Happy to. The use of the word 'Islamist' as an adjective for 'leader*' forces a false causality between excessive force and 'Islamist' leaders. This false causality implies a false solution: if we get rid of the Islamists, we get rid of excessive force. If the 'Islam-ness' of a leader was a relevant detail for explaining the excessive use of tear gas, then there would be almost no cases of such misuse in countries where there is non-Islamic leadership. However, we know this is a tactic governments worldwide have used and continue to use, for no other reason than to deny people their right to peaceful protest.

Uyum Sağlamazsan, Yutulursun!

Posted on July 24, 2013

<< For ENGLISH version

Gezi barricade

(Makaleyi  orijinali İngilizce makaleden çevriri için
Miraç Can Uğur'a
ve çeviri tetkiki için Dr. Altay Ünaltay'a
teşekkürü bir borç bilirim. Diane Bogosian.)

Gezi Parkı Eylemleri İçin Bir Gerçeklik Testi. Artık Çok Mu Geç?

Gezi gösterilerinin bitişinin işaretleri Jenny White’ın (her hangi bir şekilde otoriter veya uzman işi olmasa da) ufuk açıçı blog mesajında belgelenmiş ve Nicole Pope’un Gezi Parkı'nın "son başarısı" olarak Today’s Zaman’daki “Birşey değişti mi?” makalesinde 'resmileştirilmiş'ti.

Yazarlar hayat boyu başarılarınızı kutlamaya başladığında gerçekte söyledikleri şey, ömrünüzün sona erdiğidir.