Pull That Thread Everything is Connected If You Stretch It Long Enough

Uyum Sağlamazsan, Yutulursun!

Posted on July 24, 2013

<< For ENGLISH version

Gezi barricade

(Makaleyi  orijinali İngilizce makaleden çevriri için
Miraç Can Uğur'a
ve çeviri tetkiki için Dr. Altay Ünaltay'a
teşekkürü bir borç bilirim. Diane Bogosian.)

Gezi Parkı Eylemleri İçin Bir Gerçeklik Testi. Artık Çok Mu Geç?

Gezi gösterilerinin bitişinin işaretleri Jenny White’ın (her hangi bir şekilde otoriter veya uzman işi olmasa da) ufuk açıçı blog mesajında belgelenmiş ve Nicole Pope’un Gezi Parkı'nın "son başarısı" olarak Today’s Zaman’daki “Birşey değişti mi?” makalesinde 'resmileştirilmiş'ti.

Yazarlar hayat boyu başarılarınızı kutlamaya başladığında gerçekte söyledikleri şey, ömrünüzün sona erdiğidir.

Kamilpasha.com’da yayınlanan analizinde White, “Taşra için Gezi olayları başka bir gezegende yaşanıyor gibi.. Olaylar insanların o kadar ilgisini çekmiyor; mesele bir grup fanatiğin (hooligan) işi ve onların da kontrol altında tutulduğuna eminler.” Pope, White’ın ifadesini kullanarak şöyle bitiriyor; “göstericiler en azından Gezi Parkı savaşını kazanmış gibi gözükseler de taşralılar hükümetin çizgisini takip ediyorlar” ve protestolar ihtiyaç duyduğu geniş desteği kazanamayacak. Pope’un cümleleri ne kadar Gezi’yi desteklese de, yazısında Gezi’nin hala sıcak bedeni üzerine atılan toprağı görmezden gelmek mümkün değil.

Peki yanlış giden neydi?

Siyasi partilerin aksine, ‘eylemler’, etkisini zayıflatan zıt öğeleri kolaylıkla tecrit ve tasfiye edemez.  Bu sorun, çeşitli cephelerden gelen karşıt hamlelere karşı, eylemin ve yarattığı algının bütünlüğünü korumak için yürütülecek stratejilerin eksik olmasıyla da katmerleşir: ‘Resmi’ düşmanlar, dostların ofislerinden yaptıkları beyanların rotada yaptığı sapmalar, gündemi saptıran ve dost gözüken fırsatçılar ve özel mülklere saldırmak ve taş atmak için katılan katıksız fırsatçılar gibi.

Öte yandan, Gezi Eylemlerine en büyük zararı giderek kendi içine kapanması (‘self-absorbtion’) vermiştir; grubun devam sebebinin, ilk başta grubu bir araya getiren dış etkenler değil, artık  bizzat kendi varlığı olacak şekilde organizasyonların içe yönelik hale gelme eğilimi. Bu durum, grubun somut ve ölçülebilir hedefleriyle (gezi olayında "parkı kurtar, AVM yaptırma"), grubun eylemleri arasında artan mesafeyle de kanıtlanabilir.

Herhangi bir hedef veya oraya nasıl varacağımızı söyleyen bir yol haritası olmadan ‘Özgürlük’ ve ‘Zorbalıkla Savaşmak” gibi soyut amaçlar için toplanmak, her sorumlu aktivist için alarm işareti olmalıdır; eğer protesto ettiğiniz şeyler hesaplanamaz veya herhangi bir spesifik, somut amaca götürülemezse, bir şeylerin yanlış olduğunu bilmeniz gerekir.

Eğer kazandığınızı nasıl anlayacağınızı bilmiyorsanız, çoktan kaybetmişsiniz demektir.

White, romantizmi sanık koltuğuna oturtuyor; ve sorgulanmamış romantik düşüncelerin güçlü (romantik düşünürler tarafından ‘planlama’nın ‘kötü’ olduğu düşüncesiyle çoğunlukla reddedilen) pragmatik liderlikler olmadan grupları kör edebileceği düşünülürse, bunu yapmakta haklı da. White’ın kelime seçiminde, ‘romantikleşmiş’ sözcüğü, Gezi göstericileri gibi toplumdaki rolü hakkında alışılmadık bir şekilde güçlü paylaşılmış algılara sahip olan tüm gruplara çoğunlukla savsakladıkları bir iş hakkında ipucu veriyor: Gerçeklik kontrolü. (Reality-Check)

Grubun kendine yönelik algısını gerçek tutacak, düzenli, ‘acı hakikatin’ gerçeklik kontrolü olmadan, grup çoğu zaman ne zaman rota değiştireceğini ve ne zaman rotada kalacağını bilemez. Gerçeklik kontrolleri olmadan, bu tip kontrollerden öğrenilenleri almadan ve uygulamadan, neyin gerçek olduğu hakkındaki paylaşılan algı, ‘dış’ dünya giderek düşmanlaştıkça ve grup kendi içinde tasdik aradıkça, daha derine doğru büyüyen bir ortak sanrıya dönüşür (1980’lerde A.B.D’deki hippileri düşünün).

Gerçekler gerçek olarak algılanmak yerine, –neden ve nasıl doğru oldukları düşünülmeksizin- sizi zayıflatmaya çalışan düşmanlar tarafından üretilmiş provokasyonlar kabul edilir. Bu iş dünyasında iyi bilinir –hiçbir zaman pazar payının düşmesini böyle yorumlayan başarılı bir marka göremezsiniz, çünkü öyle yorumlayan kısa sürede pazar dışında kalır. Aklını kaybetmek, pazar payını, bu da kârı kaybetmektir. Kârı kaybetmek ise o ‘marka’nın varlık sebebinin kalmaması anlamına gelir.

Bu, ister siyasi parti, ister eylem hareketi, isterse bir tahıl markası olsun böyledir; kârınız dolarla, güçle veya özgürlükle ölçülse de farketmez.

 

Nerede durduğunuza dair gerçekçi bir düşünceniz yoksa, çoktan düşmüşsünüz demektir.

 Taşralılar tarafından benimsenen hükümet çizgisi, çok fazla  "pazarlamaya"  ihtiyaç duymadı. Öte yandan, ilk baştaki zaferlerinden sonra, ‘eylem’ gerek kendi üyelerine, gerekse de İstanbul’un dışında yaşayanlara,  kendi perspektifine çağıracak manalı bir şey söyleyemedi. Göstericilerin ‘"gerçeğini", onları analiz eden ve  eylemlerini yorumlayan başkaları yerine, kendileri anlamanın  sorumluluğunu sahiplenmemeleri, kendi içlerine çekilmelerini getirdi. Bu, hem eylemin meşruiyeti için iddia edilen (hatta uydurulan) adaletsizliklere karşı üstlenilmesi gereken sorumluluğa, hem de yabancılaştırılmış ve toplumun kenarında yaşayan kesimleri eyleme katmak için ortaya çıkan fırsatlara karşı körleştiren bir durumdur.

Stratejik açıdan bakılırsa, Gezi Eylemcileri, hükümetin (ve sermaye merkezli müttefiklerinin) gerçek bir tehdite karşı stratejik olarak rasyonel karşı-hamlesini engellemekte başarısız oldu.

Gezi için, esnafın uğradığı finansal zarar ve vandalizme verilmesi gereken cevap, sorumluluğu üstlenmek olmalıydı. Bu suçu üstlenmekle aynı şey değil ancak, daha çok, bir kimsenin eylemleri sonucunda ortaya çıkan sonuçların sorumlusu olduğunu kabul etmesidir. Gerçek gerçektir; taşa kazınmış gibi somut değil de oyun hamuru gibi oynanabilir olması halinde de, çıkan sorunların kimin hatası olduğu veya asıl kurbanın kim olduğunu tartışarak (özellikle de kendinin propagandanın kurbanı olduğunu iddia ederek gerçek kurbanları inkârla) sorunları ağırlaştırmak yerine, o gerçeği  şekillendirmek için yapılabilecek her şeyi yapmak gerekir.


‘Yeter Yeter Demektir’

Gerçeğe dair stratejik düşünmenin neden önemli olduğunu anlamak için, White’ın bloguna (kocasının Taksim’de iş yapan küçük bir esnaf olduğunu söyleyen)  Snysny’nin yazdığı yoruma bakmak yeterlidir:

“Yeter artık. Şiddetli ve çatışmalı gecelerle geçen her haftasonu işlerin daha da azalması anlamına geliyor. Beyoğlu, ve özellikle İstiklal, ilerleyen yıllarda büyük değişimler geçirecek; küçük kafe ve restoranlar yerini büyük şirketlerin mekanlarına bırakacak. Sonuç, büyük sermayenin küçük sermayeyi yutması olacaktır.

Bu, aslında, AKP’nin sert polis müdahalesi politikasının getirdiği bir şey. Ve Gezi ruhu, toplumun belirli bir kesimi için ne kadar ileriye götürücü olursa olsun, bunu önlemede acizdir.”

Göstericiler şeker komasından (çocukların çok şeker yemesi türünden ç.n.) çıkıp, gerçekten işi batırdıklarının farkına varmak zorundadır. Gerçekte tek kazançları polisten daha çok şiddet görmek ve küçük esnafa daha çok zarar vermek olan gösteriler için çağrılar yapmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlarınıza, komşularınıza ve temsil ettiğinizi iddia ettiğiniz insanlara daha çok zarar verdiğinizi görürken, stratejik olarak mı düşünüyorsunuz? Belki  bu, gayet yerinde bir strateji olarak görülebilir –hükümetin ayyuka çıkmış  reaksiyoner tavrıyla çatışmak ve topluma yönelik otoriter tabiatını teşhir etmek- ama ne için? Bir sonraki hamle nedir? Hangi eylem planına hizmet ediyor?

İlk baştaki sert polis müdahaleleri açık bir şekilde göstericilerin işine yaramıştı ve çevre iş yerlerinden popüler bir destek kazanmışlardı. Öyleyse, neden böyle olmaya devam etmedi? Ve başta öyle olmasını ne sağlamıştı? Böyle kitle gösterileri için –bu tip gösterilerin üretkenliği tükenmiş olmasına rağmen tekrar ve tekrar- çağrıda bulunurken hangi strateji (örneğin, Gezi Parkına buldozerlerin girmesini önlemek için işgal etmek gibi) öne sürülmüştür?

Gösterilerinize asla katamadığınız esnafa gelen zararı görmediniz mi? Birileri görmüş olmalı. Gerçekten o tazyikli suyun, biber gazlarının, sokağın kapatılmasının ve kaosun sadece sizi cezalandırmak için olduğunu mu düşündünüz?  Birileri öyle olmadığını biliyor olmalı. Eğer sürekli yapılan kitle gösterilerinin amacı polis müdahalesine maruz kalmaya devam etmekse, bu sizin ne işinize yarayacaktır? Eğer öyle değilse, amaç nedir?

Ring Around the Rosie

Oyun, "Kutu Kutu Pense" Oyunu değil, Satrançtır

Gezi’nin en büyük hatalarından biri, oyun gerçekte satranç oyunuyken, çocuk oyunu sanılmasıdır. (Yazarın kullandığı, ‘Ring Around the Rosie’ adlı çocukların elele tutuşup halka içinde döndüğü bir çocuk oyunu ç.n.)

Kitle gösterileri işe yaramayı uzun zaman önce bıraktı, bu, tam da bir soruna dönüştükleri zamana işaret ediyor. Grubun ‘kitle toplantı’larının, medyanın iyimser ilgisinden olumsuz ilgisine doğru gerçekleşen değişimi hızlandırmak için (adeta!, ç.n.) stratejik bir şekilde örgütlendiğini iddia etmek, makaleye 5000 kelime daha eklemek demek. Şunu söylemek yeterli: İyi bir stratejik provokasyon ‘sevgi tüm ihtiyacımız olan şey’ fikrini besler, böylece grubun gücünü, onları ilk başta BİRLEŞTİREN somut ve elle tutulur meselelerden, "elele vermenin insanlara asıl güç veren şey olduğu" (naif, ç.n.) düşüncesine yönlendirirdi.

Bir hükümet için belli bir topluluğu, vandal çetelere dönüştürerek statükoyu korumak, somut ve anlaşılır adaletsizliği halkın kendi iradesi gibi gösterip statükoyu meşrulaştırmaktan daha kolaydır. Gördüğümüz gibi, asıl sonuç alan bu oldu, bir yere yığılıp durmak değil!

Gezi’nin Başarısızlığı, ‘Orantısız’ müdahale tarihini (gerçeğini) yeniden yazdırdı..

Gezi yapacağı manevraları tüketti. Hükümetin kaba güce dayalı cevabının, tüm dünyadan gelen eleştirilere bakarak, iktidarı ne derece yıprattığına bakıldığında, Gezi’nin toplanmaya yönelik sürekli çağrıları, bu otoriter hükümete tepkiyi –Gezi’nin tek varlık sebebi- giderek aşındırdı ve sonunda müdahaleyi "meşru" kıldı.

Gezi, tüm stratejistlerin o yaygın hatasını yaptı: Bugün doğru olan şeyin yarın da doğru olacağı inancı. Gezi tarafından yapılan bu hatalar sadece avantajlı tarafı değiştirmedi, aynı zamanda tarihin nasıl hatırlanacağını da yeniden yazdı. İnsanlar en son yaşananlara daha çok kıymet vermeye eğilimli oldukları için, en başta Gezi hareketini başlatan barışçıl gösterilere uygulanmış orantısız polis müdahalesinin hakikati, popüler analizleri çok az etkileyecektir.

Bir Stratejistin Defterinden Bazı Tüyolar

Gösteri bir çay partisi değildir. Protesto etmek, düşünmemeyi gerektirmez. Tahmin yürütmek ve teorize etmek zorundasınızdır. Eğer bir taktiğin, ‘tek yapacağınız’ olduğuna inanmaya başladıysanız, o anda onu bırakmanız ve daha farklı ne yapılması gerekir diye düşünmeye başlamanız gereklidir. Çünkü eğer sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse, her şey çivi gibi gözükmeye başlayacaktır. Bu sinsicedir çünkü grup, onu daha önce büyüten ve birleştiren eylemleri tekrarladıkça daha çok büyüdüklerini ve daha çok birleştiklerini zanneder –ama öyle değildir. Stratejik kural 101: Daha önce işe yarayan, işini tamamlamıştır; çünkü düşman onu öngörmemişti. Örneğin, Gezi ‘duran adam’ eyleminden beklenmedik bir yükseliş kazanmıştır çünkü karşı taraf bunu daha önce görmemişti, ama öğrendi ve uyum sağladı. (‘Star Trek’ dizisindeki ‘Borg’u düşünün.)

Halkı temsil etmek istiyorsanız, hiçbir zaman kendinizi kurban gibi görmemelisiniz. Birçok gezi eylemcisi, grubun eylemlerine bağlı olarak gerçekleşen birçok şiddet ve saldırı olayını, bu olayların ‘Gezi ruhunu yansıtmadığı’ gerekçesiyle reddetti –bir başka deyişle, saldırılan kadınlar değil veya zarar gören dükkanlar gerçek değildi, ‘Gezi’nin temiz ismi’ne saldırılmıştı. ‘Gezi’nin savunduğu şey ‘Gezi’ydi. Sizce bu durum, bu kadınlar, aileleri ve arkadaşları nezdinde nasıl karşılık buldu? Ve bunu düşünürken; Gezi nasıl olur da ‘temiz’ isminin zayıflatılacağı düşüncesiyle herhangi bir sorumluluğu üstlenmekten kaçınır? Eğer eylem üslubunuz bunun olmasına müsaade ediyorsa, bazı şeyleri farklı yapmalısınız ya da evet, (kaçtığınız, ç.n.) ‘sorumlulıkla’ birlikte gelen kaçınılmaz gerilemeyle yüzleşmelisiniz. Suçlu ‘siz’ değil, ‘provokatörler’ olsa bile –eğer organizasyon, haberleşme, ve koordinasyon problemleriniz varsa, ve bunları çözmek için hiçbir şey yapmamaya devam ediyorsanız, evet, sorumlusunuz.

Sosyal medyanın şeytani yönü, size gerçekte olduğunuzdan çok daha önemli olduğunuzu hissettirmesidir. Çünkü sosyal medya, az yada çok, bir grup ben’in kendileri hakkında konuşmasıdır.

Romantizm, White’ın verdiği manayla, anlamlı bir değişimi getirecek zor işleri yapmaya niyetli olmayanlara takılan bir hüsn-ü tâbirdir.

Gezi eylemleri, tavsiye verilecek noktayı çoktan aştı ve bir çözümden çok bir probleme dönüştü. Kanaatimce göstericiler iyi bir çıkış yakalamıştı ancak artık (acı, ç.n.) gerçeği kabul zamanıdır.

 Merchants

Dağılın.

Tüm bir bölgeyi kapatan ve küçük esnafın geçim yolunu tıkayan geniş kalabalıklar halinde toplanmayı bırakın. Onların geçimini çökerten bu halden vazgeçin. Esnafın eğilip bükülmesini ama kırılmamalarını beklemeyin. Bir ağaca gösterdiğiniz saygıyı onlara da gösterin.

Birliğin birçok ifadesi vardır. İçe kapanmaktan vazgeçin,  ikili üçlü gruplar halinde vakit harcayın. Ailelerinizle vakit geçirin. Alışverişe gidin. Bir şeyler yemeye çıkın. Biraz para harcayın. Kendi eylemlerinizden etkilenen kesimlere daha çok para harcayın. Taksim duyduğuma göre güzel bir yer. Küçük gruplar halinde saatlerce oturun konuşun ve bol bol çay için, ısmarlayın. Veya biraz toplumsal hizmet (kamu yararına bir şey) yapın.

Eğer bir şey bozuksa, tamir edin. Eğer bir şey eğilmişse, düzeltin. Eğer biri yere düşmüşse, onu kaldırın. Eğer birleşecekseniz, PayPal üzerinden (para yardımında, ç.n.) birleşin ve birinin kirasını ödeyin.

İneklerinin sağılması gereken insanlar, ineklerinin sağılmasını isterler. Gidin ve bir inek sağın. Çitleri onarmaya başlayın.

Evet, bu içgüdünüze karşı, ama toplanmayın, çetelere dönüşmeyin. Şunları diyen tweetler atmayın: “naber genç arkadaşlar Hepimiz x,y ve z’de toplanıp şuna desteğimizi neden göstermiyoruz/neden protesto etmiyoruz...” Ağustos böceğinin vakti geçti. Ağustos böceği olmanıza gerek yok artık. Bireyler olun. Kolunuza mavi kolluklar veya bileklikler giymeyin. Esnafı desteklediğinizi, esnafa ilana kalkmayın. Sadece destekleyin.

 

Dağılın.

‘Gezi’yi (lüzumsuz yere, ç.n.) önplana çıkarmaya çalışan artniyetli kişileri bu yolla deşifre edin. Ortaya çıkamazlarsa birşey elde edemezler ve rüzgara kapılmış duman gibi dağılacaklardır. Kitlesel eylemlerde hiçbir gerçek Gezi protestocusunun bulunmayacağı kanaati, yaygın kanaate dönüşsün. Hangi tip davranışın, hangi tip ruhun Gezi’ye ait olmadığını göstermek mi istiyorsunuz? İnsanlara gezi-olmayanı tanıyabilecekleri somut ve kavranılabilir bir yol verin.

Dağılın ve aranızda saklanıp size zarar verecekler, sizin gibi gözükecekler, kitlenizden ve büyüklüğünüzden faydalanmaya çalışacaklar saklanacak bir yer bulamasın.

İyilik yapan tüm hareketlerin Geziye katılmasına izin verin. İzin verin ki, kavgacı tüm hareketler de Gezi’den uzak sayılsın.

Dışarı çıkın ve gerçek insanlarla konuşun. Mahallenizden çıkın ve sonuçlarıyla yüzleşin.  Başkalarına katılın. Sorular sorun, ve cevaplar aldığınızda savunmaya geçmeyin. İnsanlara ne düşünmeleri veya ne düşünmemeleri, ne düşündüklerinden veya düşünmediklerinden dolayı ne olduklarını söylemeyi bırakın: unutmayın, gerçeklik değiştirilebilir. İnsanları ne düşündüklerinden veya düşünmediklerinden dolayı suçlamayı bırakın ve zihinlerini değiştirin. Onu dinleyerek ve anlamaya çalışarak düşmanı nasıl yeneceğiniz konusunda çok şey öğrenebilirsiniz. Sizinle birlikte olmayanların size karşı olduğunu varsaymayarak çok şey kazanabilirsiniz.

Dağılın.

Ve iş bittiğinde, başka bir şey yapın. Dün işe yarayan bugün işe yaramıyor. Bugün işe yarayan da, yarın işe yaramayacaktır. Topa doğru koşmayı bırakın, topun olacağı yere koşun.

İşlerin gidişatını değiştirmek istiyorsanız, yarattığınız değişimle değişmeyi göze almalısınız. Özgürlük, adalet, barış –bunlar süreçlerdir, ürünler değil; yolculuklardır, varışlar değil. Bir grup ne zaman tek bir doğru yol olduğuna ve kendilerinin de bu yolda olduğuna inansa; ne zaman çözümleri sadece kendilerinin getirebileceğine ve sadece kendilerinin önemsediğine inanmış olsa, o zaman tehlikeli olmaya başlamışlar demektir. O zaman yeni bir protesto için bir problem haline gelmişler demektir. Eylemlerinizle yarattığınız yeni gerçekliklere uyum sağlamazsanız, o zaman, yarattığınız yeni gerçekliğin, değiştirmek istediğiniz gerçeklikleri koruyan kimselerce yorumlanmış hali tarafından yutulursunuz; veya yeni gerçekliklerin, statükonun sizin istediğiniz yönden başka yönde değişmesini isteyenlerin manipüle ettiği hali tarafından yutulursunuz.

Etkiye sahip olmanız, istediğiniz etkiye sahip olduğunuz anlamına gelmez. Eğer bir plan yapmazsanız, başka biri sizin yerinize bir plan yapacaktır.

Eğer yarattığınız yeni gerçekliklere uyum sağlamazsanız, sizin için yaratılmış yeni gerçeklikler tarafından yutulursunuz.

Doğruluğunuzun zamanla değişmediğine, yargılarınızın gururunuzca bozulamaz olduğuna veya yarattığınız karışıklığın başkalarının temizlemesi için olduğuna inanacak kadar kibirli olmayın.

O ‘öteki’nin işi, hatırladın mı?

gezi crowd

Be Sociable, Share!
My Name
Diane Bogosian
 
Chicago
Print This Post Print This Post
Comments (12) Trackbacks (0)
 1. Just remember not to flood your feed with pictures each and every day and be professional with your account and you need to get your website where you desire it to be. Instead, a perfect approach to do it is posting every few hours. Then you have arrived at the perfect location.
  Free [url=http://www.designerstalk.com/forums/discussion/78794/how-to-get-client-graphic-designer] instagram direct online[/url] from real people!
  It’s not necessarily realistic to enhance a follower bottom level from the damage. Observing the user supplies you a shoutout, you might observe an excellent raise in your followers. If you need to acquire Instagram followers it’s a good idea to purchase in little quantities.
  The believe aspect is going to be the crucial aspect for us to take care of any clientele. Naturally, it may look unimportant on the normal man or woman. To discover active people on instagram some vital things have to remain in mind.

 2. Make sure folks see your posts, in addition to for this that occurs, you must make them follow you first. If people view your new account, they’ll be surprised. You are able to request only once each day.
  Free [url=http://www.answeree.com/155/which-is-most-popular-social-media-site-twitter-or-facebook] ig follower bot[/url] from real people!
  You may receive a maximum of 11k likes or followers every day. Do not be scared to use many hashtags so that it is possible to gather more free instagram followers whenever you do that. Some could say this isn’t a means to find genuine twitter followers I agree to a certain degree.
  The believe aspect is going to be the crucial aspect for us to take care of any clientele. Naturally, it may look unimportant on the normal man or woman. To discover active people on instagram some vital things have to remain in mind.

 3. require some problems with the currency switcher plugin. About inaction, USD is in use. I’ve added some products with a price of ‘100’, the [url=https://coursdubitcoin.tumblr.com/]quel est le cours du bitcoin[/url] department store page showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The lone meaning: The product site once in a while shows the deliberate USD expenditure ($106,83) but it should put on the EUR expenditure (€100).

 4. Just remember not to flood your feed with pictures each and every day and be professional with your account and you need to get your website where you desire it to be. Instead, a perfect approach to do it is posting every few hours. Then you have arrived at the perfect location.
  Free [url=http://www.askmefast.com/Which_are_the_best_ways_to_promote_a_website-qna10030606.html] online instagram dm[/url] from real people!
  It was simple to try and compare the variety of followers I had with others in my personal field and become depressed. Adhering to the user supplies you a shoutout, you might observe a remarkable raise in your followers. As an example, it can occur only as long as you purchase followers on Instagram.
  Slowly a lot of people will begin following you too. In reality a good deal of people are now getting found out. If you’re an upcoming singer, a massive number of followers may offer you a better reptutation consequently making you appearance more desirable.

 5. [URL=http://vip.sibirki.com]проститутки новосибирска[/URL]
  [URL=http://now.nsexy.ru]проститутки новосибирска[/URL]
  [URL=http://nsk.siblaguna.org]проститутки новосибирска[/URL]
  Здравствуйте! Вас приветствует команда сайта Сибирки, сайта, на котором размещают анкеты 86% всех проституток города Новосибирска. У нас вы найдете услуги лучших девушек от недорогих путан до элитных моделей, готовых к любым вашим желаниям. Смотрите проверенных девочек и вы получите то, что видите на сайте в реальности. Качественные интим услуги в Новосибирске это лучший способ снять сексуальное напряжение – в сауне, у вас, в гостинице или апартаментах – неважно! Мы поможем вам подобрать именно тех девушек, за которыми вы пришли к нам.

 6. Both equally Facebook along with Instagram are the very best in their place. In general, this app works well, even though the variety of followers you obtain out of it probably is dependent upon how much you’re eager to put in, either regarding time or money. It’s rather simple to discover the names of individuals who are being followed by fake accounts as I mentioned in the very first point.
  Get Free [url=https://business-finance.blurtit.com/4541761/is-there-any-twitter-automation-tool-to-auto-follow-unfollow-follow-back-tweet-retweet] like bot instagram[/url] from real people!
  It was simple to try and compare the variety of followers I had with others in my personal field and become depressed. Adhering to the user supplies you a shoutout, you might observe a remarkable raise in your followers. If you need to acquire Instagram followers it’s a good idea to purchase in little quantities.
  If you would like to build a company or love relationship with anyone, you may give them presents. One of the simplest approaches to do so is to post an image promoting the contest and ask folks to like it so as to enter. If you charm everyone, you are going to end up spending a lot of money on this game.

 7. Once, there are momentous medicines that keep people from getting sick in the initial place. To ritualize its 10th anniversary, Medicines in the interest of Children has worked with nurses from the children’s contribution WellChild and Edge Hill University to manufacture 10 stylish instructional films to better parents/carers with giving medicines to their children. Often, my youngest son, (twelve at the time), would say, Mom, your booby is sliding up again [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.1/]cheap celexa 20 mg with visa[/url] medicine joji.
  Covert medicines are first off conscientiously researched using pack good breeding, computer inquiry techniques and animal testing. If you are unsure alongside the most successfully supplies and mat‚riel also in behalf of your noteworthy needs, you can without exception meditate on the purchaser reviews. try to do 10 crunches”just act something [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.19/]cheap 20mg adalat free shipping[/url] arteria peronea magna. This dedicated activity be contingent develops, with its partners, sustainable solutions to forward grade healthcare and supply medicines at preferential prices since the most disadvantaged patients. Today, on 20 October 2016, the annual meet of experts from the Baltic state agencies of medicines is charming place in Riga in importance to thrash out the normative fixing of the pharmaceutical acreage and the latest developments within the industry. It besides stimulates gall menstruation and viscus secretions [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.3/]order protonix 20 mg[/url] chronic superficial gastritis definition. Cognitive and language skills that develop in the preschool years aid cram the sprog for good in school. In coming trials, all patients should pull someone’s leg access to high-quality, integrated psychosocial care, and the tenor of excluding diagnosed or cur- rently treated patients must be considered. It is prefab up of porcelain, a conductor admixture or aureate [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.12/]order 200mg prometrium mastercard[/url] medicine review.
  Children older than the period of 8 years can expend specified words, such as “piquant as a cut,” “on fire,” or “pulling” to characterize their pain. Because there are a narrow thousand of pediatric liver remove centers throughout the native land, there may be varied issues nevertheless transportation, finances, area extinction, and lodging. Pls corroborate [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.4/]proven 250 mg famciclovir[/url] antiviral ointment. Additional certain resources over the extent of mothers who requirement to breastfeed may be inaugurate on the websites listed on the Point. Individual disorders are then addressed with acclaim to specifics reciprocal to pathophysiology, nursing assessment, nursing government, and one of a kind considerations. It plant faster, safer, and many expeditiously [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.2/]norvasc 2.5 mg on line[/url] hypertension pregnancy. Because their autonomy is developing, toddlers prerequisite to expert accomplishments to talk down the event of scandal and doubt. It was not looking for some time after the Enormous Bang that our solar technique came into being, after the initial inception of galaxies formed, one half a billion or so years after the Immense Bang. Pet Bounce entirety for both dogs and cats [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.16/]discount altace 2.5mg without prescription[/url] hypertension 140 80.
  A comprehensive variety of indulge cut off and nipple types are at one’s fingertips for method feeding, and the selection is purely individual. Cell rotationВ­nonspecific drugs cudgel one’s brains their make happen on the cells regardless of which insert the cell is in. Teem apple humour into liquidizer [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.6/]buy 100 caps gasex mastercard[/url] gastritis diet vegetarian. Families receiving genetic counseling should be told that this poop choice be urgent so that they can about these susceptible issues with progenitors members in advance. Pore over the film in place of a stretched, impervious suggestion; pallor; or skin breakdown related to expressive edema. Check for their close necessarily [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.14/]0.2 mg flomax free shipping[/url] prostate exam jokes. Generic medicines are predominantly as productive as the brand-name medicine because they accommodate the unaltered active ingredients. Unaffected by mentioned and more statistics can be found in the advanced statistical laws on consumption of medicines Baltic Statistics on Medicines 2013-2015” that is being prepared and published by means of the State Activity of Medicines of Latvia, Articulate Mechanism of Medicines of Estonia and the Circumstances Medicines Govern Workings of Lithuania. chew thereon intellection awhile [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.15/]discount panmycin 500 mg without a prescription[/url] bacteria questions.
  The Generic Medicines Band is a sector rank of Medicines instead of Europe, representing the generic medicines developers and manufacturers. I interpret your strictly over and upwards, but its sweet-scented medicament cannot weeding out my breast. So what precisely is a Punctuation Cleanup you demand [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.5/]oxytrol 2.5mg cheap[/url] medications vs grapefruit. Generic medicines are hand-me-down more often in spite of treatment because they are as conspicuous as the original medicament, but cost plainly less. Some of these drugs quarry the vomiting center in the intellect, while others work as release psychotherapy if the primary nausea medicine doesn’t work. Fluoroquinolones besides have a lengthened PAE (Lode et al 1998; Turnidge 1998a) [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.11/]benzac 20gr on line[/url] acne 5 days after ovulation. General considerations around the earthly relationship lot multiple 2AR-activated molecular pathways It is important to note that both G-protein- and GRK/-arrestin-mediated activation of a molecular pathway requires ligand binding to the 2AR (DeWire et al. Gastrostomy feedings count in the insertion of a gastrostomy tube via an opening in the abdominal wall and into the stomach. Added help rarely discussed is clearer intellection [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.18/]discount augmentin 375 mg overnight delivery[/url] antibiotics vs antimicrobial.
  On the principle of the provided communication, the researcher can consider how adequate the parameters are chosen and can, if necessary, take up them to more suitable values in compensation the definitive case. Repayment for children with special needs, in addition to providing direct vigilance, the nurse fills the grave job of lassie and progenitors stand behind and case manager. And that is ground I am authorship to you [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.20/]best 500mg ampicillin[/url] infection journal. At Samaritan Medical Supplies, we assist people of all ages with their hospice medical supply needs. In an try to urge your medical supplies costs easier to catch on to and direct, Edgepark has introduced redesigned, easy-to-read billing statements and a elementary online beak pay function. Area below the contour (AUC) [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.13/]buy zyprexa 2.5 mg low price[/url] medications 3601. No episode the source of your ache, Dollar Unrestricted has OTC medicines that when one pleases help you feel better quickly. Exceeding mores, some people develop clearance (when a soporific stops being effective) or sensitization (when side effects decline) to medicines. So, what’s the statement [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.7/]purchase paroxetine 40 mg with amex[/url] xerostomia medications side effects.
  If jobs wish be reused in other pipelines, the implementation unwritten law’ of jobs as glowingly as the breadwinner itself has to be adapted. The substrates that are identified are phosphory- lated; in regard to MAPKs in the pith they include some hormone receptors, as well as tran- scription factors such as the activator protein-1 (AP-1), the division of Jun factors (c-Jun, Jun-B, and Jun-D), Elk-1, p53, transcription factor-2 (ATF-2), JDP2, c-Myc, the NAFT family, the STAT order, and the PAX set (Chen et al. Await at this fact [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.10/]purchase bupropion 150 mg on line[/url] anxiety 5 point scale. The generic name is the name of the active ingredient in the medicine that makes it work. L’article 75 de la rule d’application de l’Agreement de Schengen du 14 juin 1985 exact la reglementation applicable en fonction du pays de provenance. Strict CP causes problems with feeding [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.9/]purchase 500 mg cyklokapron[/url] ombrello glass treatment. Due to the amiss circumstance and the declining displacement of the imagination into the cervical thorn, CSF roll is blocked, resulting in hydrocephalus. To more intelligent take cognizance of the contribution of T- cells to neurodegeneration seen in ALS, Appel and coworkers bred mSOD1 mice also lacking The using software is trial version. And, evidently, it workings [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.8/]abilify 20 mg[/url] global depression definition.
  Correspond with the Bigger Medical Provision or call our showroom in your area with questions. The data we provide be received b affect from published, peer-reviewed studies and are complemented by material stories from patients who be enduring benefited from medicines. Prosorba shape [url=http://havschutzhund.com/knowledge/basics.28/declaration.17/]pletal 100mg with amex[/url] spasms right side of back.

 8. You only have to play around with names to attain a best gangster name. Shutting the service off wonat has an effect on the time you’ve left, so some people decide to run Instamacro for a couple of hours daily. Folks can acquire tired of seeing exactly the same shots daily so its good to break this up every now and then, no matter how well you believe it will do.
  Get Free [url=https://www.reddit.com/r/teenagers/comments/7yquwh/instagram_likes/] instagram like bot free online[/url] from real people!
  It’s not necessarily realistic to enhance a follower bottom level from the damage. Even if you prefer new followers you will require some simple count number as proof of your trustworthiness. If you need to acquire Instagram followers it’s a good idea to purchase in little quantities.
  There are a lot websites buy instagram followers that are likely to let you be spend an entire lot with no results. As an issue of actuality you can begin making cash with the buy fb fans at this time whilst not having to invest hardly any money at all. If you’re an upcoming singer, a massive number of followers may offer you a better reptutation consequently making you appearance more desirable.

 9. Use popular hashtags so that your images become found in search. You might also pick the drip-feed option, in that event the followers won’t be added all at precisely the same time and instead they’ll be given to you gradually daily. Her family is quite important to her.
  Get Free [url=http://animatic.biz/forum/voprosy/188-new-like-bot-instagram] instagram auto follow bot[/url] from real people!
  Select how many followers you wish to enhance your instagram account. Adhering to the user supplies you a shoutout, you might observe a remarkable raise in your followers. If you need to acquire Instagram followers it’s a good idea to purchase in little quantities.
  Slowly a lot of people will begin following you too. In reality a good deal of people are now getting found out. You will understand that those who like pictures of the day will start to add you as their friend when you have posted with this tag repeatedly.

 10. You only have to play around with names to attain a best gangster name. Our hack tool possess the best features on the planet and unlike many different tools which you have to stick to the identical person to get him follow you back, or you’ve got to earn some points in exchange with some followers which eats a great deal of time. Her family is quite important to her.
  Free [url=http://ikjf.co.kr/xe/?mid=bodex&trackback_srl=750728&listStyle=list&document_srl=837520] instagram auto follow bot[/url] from real people!
  You may receive a maximum of 11k likes or followers every day. You may even set the time for which you may purchase these followers. Some could say this isn’t a means to find genuine twitter followers I agree to a certain degree.
  There are a lot websites buy instagram followers that are likely to let you be spend an entire lot with no results. If this is the case, you should have lots of Instagram followers to your residence enterprise. If you’re an upcoming singer, a massive number of followers may offer you a better reptutation consequently making you appearance more desirable.

 11. Посетив интернет – магазин “Часы и механизмы”, Вы можете выбрать и [url=https://watchgears.ru]купить российские механические наручные часы[/url]. У нас представлены часы для женщин, мужчин и детей.

  Купить наручные часы российского производителя, а также изделия известных мировых брендов – отличный выбор подарка для дорогого Вам человека. Компании – производители из Китая, Великобритании, США, Южной Кореи и Японии предлагают качественные и современные модели часов.

  Посетив наш интернет – магазин, Вы сможете ознакомиться с огромным выбором товаров – Вам точно не придется искать часы на других ресурсах, ведь у нас есть все, что Вам нужно! Для изготовления часов используются только качественные материалы, такие как пластик, сталь, каучук, бронза и многое другое.

  У нас можно купить стильные наручные часы с различными типами механизмов: электрическим, механическим или смешанным.

  Мы регулярно следим за модными тенденциями в мире аксессуаров, поэтому наряду с традиционными и классическими моделями закупаем современные инновационные механизмы, к примеру, часы с Bluetooth, будильником, вибрацией и дополнительными циферблатами (действующими или имитируемыми).

  Мы предлагаем большое количество разнообразных моделей часов на любой вкус. У нас можно купить недорогие электронные часы наручные , которые отображают время различными способами, среди которых – аналоговый, светодиодный, цифровой и т.д. Для удобства наших покупателей мы предлагаем воспользоваться специальными фильтрами поиска, чтобы быстро подобрать часы нужной модели. Так, отметив желаемые параметры и стоимость изделия, Вы в считанные минуты найдёте оптимальную модель наручных часов.

  Для того, чтобы купить российские механические наручные часы , а также изделие от популярного иностранного бренда, потребуется добавить товар в “Корзину” и начать оформление онлайн – заявки на сайте. Обратите внимание на то, что мы работаем по 100% предоплате – после оформления запроса, Вам понадобится оплатить покупку. После того, как Вы осуществите оплату заказа, мы отправим посылку по адресу, который Вы укажите в заявке.

  Доставку товаров мы может осуществить почтой и различными логистическими компаниями – на нашем сайте Вы можете сами выбрать способ доставки. При заказе товара в нашем магазине на сумму свыше 5 000 рублей, доставка посылки бесплатна!

  Остались вопросы? Звоните нам по телефону справочной службы! Мы на связи ежедневно (кроме воскресенья) с 10:00 до 18:00. Бесплатно поможем подобрать товар и оформить заявку!


  #35184


Leave a comment


*

Trackbacks are disabled.