Pull That Thread Everything is Connected If You Stretch It Long Enough

Uyum Sağlamazsan, Yutulursun!

Posted on July 24, 2013

<< For ENGLISH version

Gezi barricade

(Makaleyi  orijinali İngilizce makaleden çevriri için
Miraç Can Uğur'a
ve çeviri tetkiki için Dr. Altay Ünaltay'a
teşekkürü bir borç bilirim. Diane Bogosian.)

Gezi Parkı Eylemleri İçin Bir Gerçeklik Testi. Artık Çok Mu Geç?

Gezi gösterilerinin bitişinin işaretleri Jenny White’ın (her hangi bir şekilde otoriter veya uzman işi olmasa da) ufuk açıçı blog mesajında belgelenmiş ve Nicole Pope’un Gezi Parkı'nın "son başarısı" olarak Today’s Zaman’daki “Birşey değişti mi?” makalesinde 'resmileştirilmiş'ti.

Yazarlar hayat boyu başarılarınızı kutlamaya başladığında gerçekte söyledikleri şey, ömrünüzün sona erdiğidir.

Kamilpasha.com’da yayınlanan analizinde White, “Taşra için Gezi olayları başka bir gezegende yaşanıyor gibi.. Olaylar insanların o kadar ilgisini çekmiyor; mesele bir grup fanatiğin (hooligan) işi ve onların da kontrol altında tutulduğuna eminler.” Pope, White’ın ifadesini kullanarak şöyle bitiriyor; “göstericiler en azından Gezi Parkı savaşını kazanmış gibi gözükseler de taşralılar hükümetin çizgisini takip ediyorlar” ve protestolar ihtiyaç duyduğu geniş desteği kazanamayacak. Pope’un cümleleri ne kadar Gezi’yi desteklese de, yazısında Gezi’nin hala sıcak bedeni üzerine atılan toprağı görmezden gelmek mümkün değil.

Peki yanlış giden neydi?

Siyasi partilerin aksine, ‘eylemler’, etkisini zayıflatan zıt öğeleri kolaylıkla tecrit ve tasfiye edemez.  Bu sorun, çeşitli cephelerden gelen karşıt hamlelere karşı, eylemin ve yarattığı algının bütünlüğünü korumak için yürütülecek stratejilerin eksik olmasıyla da katmerleşir: ‘Resmi’ düşmanlar, dostların ofislerinden yaptıkları beyanların rotada yaptığı sapmalar, gündemi saptıran ve dost gözüken fırsatçılar ve özel mülklere saldırmak ve taş atmak için katılan katıksız fırsatçılar gibi.

Öte yandan, Gezi Eylemlerine en büyük zararı giderek kendi içine kapanması (‘self-absorbtion’) vermiştir; grubun devam sebebinin, ilk başta grubu bir araya getiren dış etkenler değil, artık  bizzat kendi varlığı olacak şekilde organizasyonların içe yönelik hale gelme eğilimi. Bu durum, grubun somut ve ölçülebilir hedefleriyle (gezi olayında "parkı kurtar, AVM yaptırma"), grubun eylemleri arasında artan mesafeyle de kanıtlanabilir.

Herhangi bir hedef veya oraya nasıl varacağımızı söyleyen bir yol haritası olmadan ‘Özgürlük’ ve ‘Zorbalıkla Savaşmak” gibi soyut amaçlar için toplanmak, her sorumlu aktivist için alarm işareti olmalıdır; eğer protesto ettiğiniz şeyler hesaplanamaz veya herhangi bir spesifik, somut amaca götürülemezse, bir şeylerin yanlış olduğunu bilmeniz gerekir.

Eğer kazandığınızı nasıl anlayacağınızı bilmiyorsanız, çoktan kaybetmişsiniz demektir.

White, romantizmi sanık koltuğuna oturtuyor; ve sorgulanmamış romantik düşüncelerin güçlü (romantik düşünürler tarafından ‘planlama’nın ‘kötü’ olduğu düşüncesiyle çoğunlukla reddedilen) pragmatik liderlikler olmadan grupları kör edebileceği düşünülürse, bunu yapmakta haklı da. White’ın kelime seçiminde, ‘romantikleşmiş’ sözcüğü, Gezi göstericileri gibi toplumdaki rolü hakkında alışılmadık bir şekilde güçlü paylaşılmış algılara sahip olan tüm gruplara çoğunlukla savsakladıkları bir iş hakkında ipucu veriyor: Gerçeklik kontrolü. (Reality-Check)

Grubun kendine yönelik algısını gerçek tutacak, düzenli, ‘acı hakikatin’ gerçeklik kontrolü olmadan, grup çoğu zaman ne zaman rota değiştireceğini ve ne zaman rotada kalacağını bilemez. Gerçeklik kontrolleri olmadan, bu tip kontrollerden öğrenilenleri almadan ve uygulamadan, neyin gerçek olduğu hakkındaki paylaşılan algı, ‘dış’ dünya giderek düşmanlaştıkça ve grup kendi içinde tasdik aradıkça, daha derine doğru büyüyen bir ortak sanrıya dönüşür (1980’lerde A.B.D’deki hippileri düşünün).

Gerçekler gerçek olarak algılanmak yerine, –neden ve nasıl doğru oldukları düşünülmeksizin- sizi zayıflatmaya çalışan düşmanlar tarafından üretilmiş provokasyonlar kabul edilir. Bu iş dünyasında iyi bilinir –hiçbir zaman pazar payının düşmesini böyle yorumlayan başarılı bir marka göremezsiniz, çünkü öyle yorumlayan kısa sürede pazar dışında kalır. Aklını kaybetmek, pazar payını, bu da kârı kaybetmektir. Kârı kaybetmek ise o ‘marka’nın varlık sebebinin kalmaması anlamına gelir.

Bu, ister siyasi parti, ister eylem hareketi, isterse bir tahıl markası olsun böyledir; kârınız dolarla, güçle veya özgürlükle ölçülse de farketmez.

 

Nerede durduğunuza dair gerçekçi bir düşünceniz yoksa, çoktan düşmüşsünüz demektir.

 Taşralılar tarafından benimsenen hükümet çizgisi, çok fazla  "pazarlamaya"  ihtiyaç duymadı. Öte yandan, ilk baştaki zaferlerinden sonra, ‘eylem’ gerek kendi üyelerine, gerekse de İstanbul’un dışında yaşayanlara,  kendi perspektifine çağıracak manalı bir şey söyleyemedi. Göstericilerin ‘"gerçeğini", onları analiz eden ve  eylemlerini yorumlayan başkaları yerine, kendileri anlamanın  sorumluluğunu sahiplenmemeleri, kendi içlerine çekilmelerini getirdi. Bu, hem eylemin meşruiyeti için iddia edilen (hatta uydurulan) adaletsizliklere karşı üstlenilmesi gereken sorumluluğa, hem de yabancılaştırılmış ve toplumun kenarında yaşayan kesimleri eyleme katmak için ortaya çıkan fırsatlara karşı körleştiren bir durumdur.

Stratejik açıdan bakılırsa, Gezi Eylemcileri, hükümetin (ve sermaye merkezli müttefiklerinin) gerçek bir tehdite karşı stratejik olarak rasyonel karşı-hamlesini engellemekte başarısız oldu.

Gezi için, esnafın uğradığı finansal zarar ve vandalizme verilmesi gereken cevap, sorumluluğu üstlenmek olmalıydı. Bu suçu üstlenmekle aynı şey değil ancak, daha çok, bir kimsenin eylemleri sonucunda ortaya çıkan sonuçların sorumlusu olduğunu kabul etmesidir. Gerçek gerçektir; taşa kazınmış gibi somut değil de oyun hamuru gibi oynanabilir olması halinde de, çıkan sorunların kimin hatası olduğu veya asıl kurbanın kim olduğunu tartışarak (özellikle de kendinin propagandanın kurbanı olduğunu iddia ederek gerçek kurbanları inkârla) sorunları ağırlaştırmak yerine, o gerçeği  şekillendirmek için yapılabilecek her şeyi yapmak gerekir.


‘Yeter Yeter Demektir’

Gerçeğe dair stratejik düşünmenin neden önemli olduğunu anlamak için, White’ın bloguna (kocasının Taksim’de iş yapan küçük bir esnaf olduğunu söyleyen)  Snysny’nin yazdığı yoruma bakmak yeterlidir:

“Yeter artık. Şiddetli ve çatışmalı gecelerle geçen her haftasonu işlerin daha da azalması anlamına geliyor. Beyoğlu, ve özellikle İstiklal, ilerleyen yıllarda büyük değişimler geçirecek; küçük kafe ve restoranlar yerini büyük şirketlerin mekanlarına bırakacak. Sonuç, büyük sermayenin küçük sermayeyi yutması olacaktır.

Bu, aslında, AKP’nin sert polis müdahalesi politikasının getirdiği bir şey. Ve Gezi ruhu, toplumun belirli bir kesimi için ne kadar ileriye götürücü olursa olsun, bunu önlemede acizdir.”

Göstericiler şeker komasından (çocukların çok şeker yemesi türünden ç.n.) çıkıp, gerçekten işi batırdıklarının farkına varmak zorundadır. Gerçekte tek kazançları polisten daha çok şiddet görmek ve küçük esnafa daha çok zarar vermek olan gösteriler için çağrılar yapmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlarınıza, komşularınıza ve temsil ettiğinizi iddia ettiğiniz insanlara daha çok zarar verdiğinizi görürken, stratejik olarak mı düşünüyorsunuz? Belki  bu, gayet yerinde bir strateji olarak görülebilir –hükümetin ayyuka çıkmış  reaksiyoner tavrıyla çatışmak ve topluma yönelik otoriter tabiatını teşhir etmek- ama ne için? Bir sonraki hamle nedir? Hangi eylem planına hizmet ediyor?

İlk baştaki sert polis müdahaleleri açık bir şekilde göstericilerin işine yaramıştı ve çevre iş yerlerinden popüler bir destek kazanmışlardı. Öyleyse, neden böyle olmaya devam etmedi? Ve başta öyle olmasını ne sağlamıştı? Böyle kitle gösterileri için –bu tip gösterilerin üretkenliği tükenmiş olmasına rağmen tekrar ve tekrar- çağrıda bulunurken hangi strateji (örneğin, Gezi Parkına buldozerlerin girmesini önlemek için işgal etmek gibi) öne sürülmüştür?

Gösterilerinize asla katamadığınız esnafa gelen zararı görmediniz mi? Birileri görmüş olmalı. Gerçekten o tazyikli suyun, biber gazlarının, sokağın kapatılmasının ve kaosun sadece sizi cezalandırmak için olduğunu mu düşündünüz?  Birileri öyle olmadığını biliyor olmalı. Eğer sürekli yapılan kitle gösterilerinin amacı polis müdahalesine maruz kalmaya devam etmekse, bu sizin ne işinize yarayacaktır? Eğer öyle değilse, amaç nedir?

Ring Around the Rosie

Oyun, "Kutu Kutu Pense" Oyunu değil, Satrançtır

Gezi’nin en büyük hatalarından biri, oyun gerçekte satranç oyunuyken, çocuk oyunu sanılmasıdır. (Yazarın kullandığı, ‘Ring Around the Rosie’ adlı çocukların elele tutuşup halka içinde döndüğü bir çocuk oyunu ç.n.)

Kitle gösterileri işe yaramayı uzun zaman önce bıraktı, bu, tam da bir soruna dönüştükleri zamana işaret ediyor. Grubun ‘kitle toplantı’larının, medyanın iyimser ilgisinden olumsuz ilgisine doğru gerçekleşen değişimi hızlandırmak için (adeta!, ç.n.) stratejik bir şekilde örgütlendiğini iddia etmek, makaleye 5000 kelime daha eklemek demek. Şunu söylemek yeterli: İyi bir stratejik provokasyon ‘sevgi tüm ihtiyacımız olan şey’ fikrini besler, böylece grubun gücünü, onları ilk başta BİRLEŞTİREN somut ve elle tutulur meselelerden, "elele vermenin insanlara asıl güç veren şey olduğu" (naif, ç.n.) düşüncesine yönlendirirdi.

Bir hükümet için belli bir topluluğu, vandal çetelere dönüştürerek statükoyu korumak, somut ve anlaşılır adaletsizliği halkın kendi iradesi gibi gösterip statükoyu meşrulaştırmaktan daha kolaydır. Gördüğümüz gibi, asıl sonuç alan bu oldu, bir yere yığılıp durmak değil!

Gezi’nin Başarısızlığı, ‘Orantısız’ müdahale tarihini (gerçeğini) yeniden yazdırdı..

Gezi yapacağı manevraları tüketti. Hükümetin kaba güce dayalı cevabının, tüm dünyadan gelen eleştirilere bakarak, iktidarı ne derece yıprattığına bakıldığında, Gezi’nin toplanmaya yönelik sürekli çağrıları, bu otoriter hükümete tepkiyi –Gezi’nin tek varlık sebebi- giderek aşındırdı ve sonunda müdahaleyi "meşru" kıldı.

Gezi, tüm stratejistlerin o yaygın hatasını yaptı: Bugün doğru olan şeyin yarın da doğru olacağı inancı. Gezi tarafından yapılan bu hatalar sadece avantajlı tarafı değiştirmedi, aynı zamanda tarihin nasıl hatırlanacağını da yeniden yazdı. İnsanlar en son yaşananlara daha çok kıymet vermeye eğilimli oldukları için, en başta Gezi hareketini başlatan barışçıl gösterilere uygulanmış orantısız polis müdahalesinin hakikati, popüler analizleri çok az etkileyecektir.

Bir Stratejistin Defterinden Bazı Tüyolar

Gösteri bir çay partisi değildir. Protesto etmek, düşünmemeyi gerektirmez. Tahmin yürütmek ve teorize etmek zorundasınızdır. Eğer bir taktiğin, ‘tek yapacağınız’ olduğuna inanmaya başladıysanız, o anda onu bırakmanız ve daha farklı ne yapılması gerekir diye düşünmeye başlamanız gereklidir. Çünkü eğer sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse, her şey çivi gibi gözükmeye başlayacaktır. Bu sinsicedir çünkü grup, onu daha önce büyüten ve birleştiren eylemleri tekrarladıkça daha çok büyüdüklerini ve daha çok birleştiklerini zanneder –ama öyle değildir. Stratejik kural 101: Daha önce işe yarayan, işini tamamlamıştır; çünkü düşman onu öngörmemişti. Örneğin, Gezi ‘duran adam’ eyleminden beklenmedik bir yükseliş kazanmıştır çünkü karşı taraf bunu daha önce görmemişti, ama öğrendi ve uyum sağladı. (‘Star Trek’ dizisindeki ‘Borg’u düşünün.)

Halkı temsil etmek istiyorsanız, hiçbir zaman kendinizi kurban gibi görmemelisiniz. Birçok gezi eylemcisi, grubun eylemlerine bağlı olarak gerçekleşen birçok şiddet ve saldırı olayını, bu olayların ‘Gezi ruhunu yansıtmadığı’ gerekçesiyle reddetti –bir başka deyişle, saldırılan kadınlar değil veya zarar gören dükkanlar gerçek değildi, ‘Gezi’nin temiz ismi’ne saldırılmıştı. ‘Gezi’nin savunduğu şey ‘Gezi’ydi. Sizce bu durum, bu kadınlar, aileleri ve arkadaşları nezdinde nasıl karşılık buldu? Ve bunu düşünürken; Gezi nasıl olur da ‘temiz’ isminin zayıflatılacağı düşüncesiyle herhangi bir sorumluluğu üstlenmekten kaçınır? Eğer eylem üslubunuz bunun olmasına müsaade ediyorsa, bazı şeyleri farklı yapmalısınız ya da evet, (kaçtığınız, ç.n.) ‘sorumlulıkla’ birlikte gelen kaçınılmaz gerilemeyle yüzleşmelisiniz. Suçlu ‘siz’ değil, ‘provokatörler’ olsa bile –eğer organizasyon, haberleşme, ve koordinasyon problemleriniz varsa, ve bunları çözmek için hiçbir şey yapmamaya devam ediyorsanız, evet, sorumlusunuz.

Sosyal medyanın şeytani yönü, size gerçekte olduğunuzdan çok daha önemli olduğunuzu hissettirmesidir. Çünkü sosyal medya, az yada çok, bir grup ben’in kendileri hakkında konuşmasıdır.

Romantizm, White’ın verdiği manayla, anlamlı bir değişimi getirecek zor işleri yapmaya niyetli olmayanlara takılan bir hüsn-ü tâbirdir.

Gezi eylemleri, tavsiye verilecek noktayı çoktan aştı ve bir çözümden çok bir probleme dönüştü. Kanaatimce göstericiler iyi bir çıkış yakalamıştı ancak artık (acı, ç.n.) gerçeği kabul zamanıdır.

 Merchants

Dağılın.

Tüm bir bölgeyi kapatan ve küçük esnafın geçim yolunu tıkayan geniş kalabalıklar halinde toplanmayı bırakın. Onların geçimini çökerten bu halden vazgeçin. Esnafın eğilip bükülmesini ama kırılmamalarını beklemeyin. Bir ağaca gösterdiğiniz saygıyı onlara da gösterin.

Birliğin birçok ifadesi vardır. İçe kapanmaktan vazgeçin,  ikili üçlü gruplar halinde vakit harcayın. Ailelerinizle vakit geçirin. Alışverişe gidin. Bir şeyler yemeye çıkın. Biraz para harcayın. Kendi eylemlerinizden etkilenen kesimlere daha çok para harcayın. Taksim duyduğuma göre güzel bir yer. Küçük gruplar halinde saatlerce oturun konuşun ve bol bol çay için, ısmarlayın. Veya biraz toplumsal hizmet (kamu yararına bir şey) yapın.

Eğer bir şey bozuksa, tamir edin. Eğer bir şey eğilmişse, düzeltin. Eğer biri yere düşmüşse, onu kaldırın. Eğer birleşecekseniz, PayPal üzerinden (para yardımında, ç.n.) birleşin ve birinin kirasını ödeyin.

İneklerinin sağılması gereken insanlar, ineklerinin sağılmasını isterler. Gidin ve bir inek sağın. Çitleri onarmaya başlayın.

Evet, bu içgüdünüze karşı, ama toplanmayın, çetelere dönüşmeyin. Şunları diyen tweetler atmayın: “naber genç arkadaşlar Hepimiz x,y ve z’de toplanıp şuna desteğimizi neden göstermiyoruz/neden protesto etmiyoruz...” Ağustos böceğinin vakti geçti. Ağustos böceği olmanıza gerek yok artık. Bireyler olun. Kolunuza mavi kolluklar veya bileklikler giymeyin. Esnafı desteklediğinizi, esnafa ilana kalkmayın. Sadece destekleyin.

 

Dağılın.

‘Gezi’yi (lüzumsuz yere, ç.n.) önplana çıkarmaya çalışan artniyetli kişileri bu yolla deşifre edin. Ortaya çıkamazlarsa birşey elde edemezler ve rüzgara kapılmış duman gibi dağılacaklardır. Kitlesel eylemlerde hiçbir gerçek Gezi protestocusunun bulunmayacağı kanaati, yaygın kanaate dönüşsün. Hangi tip davranışın, hangi tip ruhun Gezi’ye ait olmadığını göstermek mi istiyorsunuz? İnsanlara gezi-olmayanı tanıyabilecekleri somut ve kavranılabilir bir yol verin.

Dağılın ve aranızda saklanıp size zarar verecekler, sizin gibi gözükecekler, kitlenizden ve büyüklüğünüzden faydalanmaya çalışacaklar saklanacak bir yer bulamasın.

İyilik yapan tüm hareketlerin Geziye katılmasına izin verin. İzin verin ki, kavgacı tüm hareketler de Gezi’den uzak sayılsın.

Dışarı çıkın ve gerçek insanlarla konuşun. Mahallenizden çıkın ve sonuçlarıyla yüzleşin.  Başkalarına katılın. Sorular sorun, ve cevaplar aldığınızda savunmaya geçmeyin. İnsanlara ne düşünmeleri veya ne düşünmemeleri, ne düşündüklerinden veya düşünmediklerinden dolayı ne olduklarını söylemeyi bırakın: unutmayın, gerçeklik değiştirilebilir. İnsanları ne düşündüklerinden veya düşünmediklerinden dolayı suçlamayı bırakın ve zihinlerini değiştirin. Onu dinleyerek ve anlamaya çalışarak düşmanı nasıl yeneceğiniz konusunda çok şey öğrenebilirsiniz. Sizinle birlikte olmayanların size karşı olduğunu varsaymayarak çok şey kazanabilirsiniz.

Dağılın.

Ve iş bittiğinde, başka bir şey yapın. Dün işe yarayan bugün işe yaramıyor. Bugün işe yarayan da, yarın işe yaramayacaktır. Topa doğru koşmayı bırakın, topun olacağı yere koşun.

İşlerin gidişatını değiştirmek istiyorsanız, yarattığınız değişimle değişmeyi göze almalısınız. Özgürlük, adalet, barış –bunlar süreçlerdir, ürünler değil; yolculuklardır, varışlar değil. Bir grup ne zaman tek bir doğru yol olduğuna ve kendilerinin de bu yolda olduğuna inansa; ne zaman çözümleri sadece kendilerinin getirebileceğine ve sadece kendilerinin önemsediğine inanmış olsa, o zaman tehlikeli olmaya başlamışlar demektir. O zaman yeni bir protesto için bir problem haline gelmişler demektir. Eylemlerinizle yarattığınız yeni gerçekliklere uyum sağlamazsanız, o zaman, yarattığınız yeni gerçekliğin, değiştirmek istediğiniz gerçeklikleri koruyan kimselerce yorumlanmış hali tarafından yutulursunuz; veya yeni gerçekliklerin, statükonun sizin istediğiniz yönden başka yönde değişmesini isteyenlerin manipüle ettiği hali tarafından yutulursunuz.

Etkiye sahip olmanız, istediğiniz etkiye sahip olduğunuz anlamına gelmez. Eğer bir plan yapmazsanız, başka biri sizin yerinize bir plan yapacaktır.

Eğer yarattığınız yeni gerçekliklere uyum sağlamazsanız, sizin için yaratılmış yeni gerçeklikler tarafından yutulursunuz.

Doğruluğunuzun zamanla değişmediğine, yargılarınızın gururunuzca bozulamaz olduğuna veya yarattığınız karışıklığın başkalarının temizlemesi için olduğuna inanacak kadar kibirli olmayın.

O ‘öteki’nin işi, hatırladın mı?

gezi crowd

Be Sociable, Share!
My Name
Diane Bogosian
 
Chicago
Print This Post Print This Post
Comments (3047) Trackbacks (0)
 1. wh0cd149871 [url=http://doxycycline2018.fun/]doxycycline[/url]

 2. [url=http://www.wonderkids-e-learningcentre.ca/users/porveterlo1973/]prettywithribbons.com[/url]

 3. wh0cd226858 [url=http://costofviagra.us.org/]Viagra From Canada[/url]

 4. wh0cd333870 [url=http://levaquinmedicaid.doctor/]levaquin price[/url] [url=http://proscar247.video/]buy proscar[/url] [url=http://avodart2018.host/]avodart[/url] [url=http://bupropionmedicaid.doctor/]found here[/url] [url=http://aldactone2018.host/]aldactone[/url] [url=http://albenza.video/]albenza[/url]

 5. [url=http://www.puissance-foot.fr/profile.php?id=66345]kimberlymackbeautystudio.com[/url]

 6. wh0cd141955 [url=http://buytrazodone.us.org/]trazodone online[/url]

 7. wh0cd42859 [url=http://elimitemedicaid.doctor/]visit website[/url] [url=http://atenolol365.video/]this site[/url] [url=http://bactrim247.video/]buy septra ds 800/160 mg online without prescription[/url]

 8. Легкий способ!

  [url=http://c.cpltds.ru/33g2] How to make money on the Internet? [/url]
  Заработок денег дома! Earning money at home!
  [url=http://c.cpltds.ru/33g2] Узнай сейчас![/url]

  [url=http://c.cpltds.ru/33g2] Earning money at home![/url]

 9. wh0cd333870 [url=http://cephalexin500.us.com/]cephalexin 500[/url]

 10. wh0cd355979 [url=http://lasix365.host/]100 mg lasix no prescription[/url] [url=http://levitramedicaid.doctor/]levitra soft[/url] [url=http://bactrim247.video/]bactrim[/url] [url=http://doxycycline2018.video/]doxycycline[/url] [url=http://arimidex2018.press/]arimidex[/url]

 11. wh0cd159896 [url=http://prednisolone18.live/]buy prednisolone online[/url] [url=http://valtrex2018.video/]valtrex[/url] [url=http://amantadine.video/]amantadine[/url]

 12. wh0cd34943 [url=http://buyvardenafil.us.org/]Buy Vardenafil[/url]

 13. [url=http://www.chinapickout.com/forums/member.php?action=profile&uid=26459]bestwebcam.us.com|bestwebcam[/url]

 14. wh0cd226858 [url=http://arimidex18.live/]arimidex[/url] [url=http://hydrochlorothiazide365.video/]hydrochlorothiazide 25[/url] [url=http://lotrisone18.world/]lotrisone[/url] [url=http://cafergot2018.fun/]cafergot[/url]

 15. wh0cd141955 [url=http://cafergot.us.org/]cafergot discounted[/url]

 16. [url=http://www.forum.posfacio.com.br/member.php?action=profile&uid=58756]datingsitesfree.us.com[/url]

 17. wh0cd34943 [url=http://kamagracheapdelivery.us.com/]cheap kamagra[/url]

 18. wh0cd141955 [url=http://ampicillin18.world/]ampicillin[/url] [url=http://fluoxetine18.world/]fluoxetine 20 mg tablets[/url]

 19. wh0cd159896 [url=http://lexapro247.video/]lexapro[/url] [url=http://propecia365.host/]propecia[/url]

 20. wh0cd226858 [url=http://amoxicillin365.host/]amoxicillin[/url] [url=http://indocin365.video/]indocin[/url] [url=http://avana18.world/]avana[/url] [url=http://albenza2018.host/]albenza[/url]

 21. wh0cd141955 [url=http://cipro18.live/]ciprofloxacin 500 mg[/url] [url=http://levitramedicaid.doctor/]canada levitra[/url] [url=http://nolvadex18.world/]click[/url] [url=http://albendazolemedicaid.doctor/]buy albendazole[/url] [url=http://indocin.video/]indocin[/url] [url=http://avana2018.fun/]super avana[/url]

 22. During auscultation of the lungs, note labored respiratory labour, such as Kussmaul breathing, which occurs in diabetic ketoacidosis. The another pre-eminent outcome is the implementation of longer screening intervals which are expected to be required championing operative and cost-effective direct screening with HPV. And you had idea that it is a respiratory unwellness [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/famvir/]best famvir 250mg[/url] acute hiv infection symptoms duration.
  Cunningham ET Jr, Adamis AP, Altaweel M, Aiello LP, Bressler NM, D’Amico DJ et al (2005) A insert II randomized double-masked trouble of pegaptanib, an anti-vascular endothelial expansion backer aptamer, seeing that diabetic macular edema. The pipeline object returned nigh the sub parser is then inserted in responsibility of the native to representing the sub process activity using the duct form method make restitution for_impression_with. Esmon CT Does inflaming boost to thrombotic events [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/roxithromycin/]buy roxithromycin 150mg with amex[/url] bacteria 4 billion years ago. With this work, we play a part during bridging the gap between medical experts, such as physician, clinicians, and biological researchers, and technology experts, such as software developers, database specialists, and statisticians. Dislike whole or more of the following methods: В· Dry the ear canals using a hair dryer freeze on a move setting. How do I opt a detoxify method [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/indocin/]generic 25 mg indocin overnight delivery[/url] arthritis symptoms knee.
  Their big cornea, vertical slit pupil, and extent two-dimensional league preponderance may also cause the pharmacokinetics, ADME, and systemic toxicity profiles of topically applied drugs to not accurately impressionist humans. Examples include constipation, GER, inflammatory bowel condition, repeated abdominal pain, and miscarriage to thrive. Walley, K, and J vocaliser 2007 [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/chloramphenicol/]generic 500 mg chloramphenicol overnight delivery[/url] bacteria 5 kingdoms. All these evidences write down in uncertainty the increased elimination place obtained after a single intravenous measure of 1,200 mg of PHT, since it is conceivable that the plasma con- centration describe of PHT had masked less fierce PHT re absorptions cranny of heyday resulting from the discount concentrations that remnants in the council after gradual biotransformation. Relocate pieces of loose fleece with barren scissors, remote particles with aseptic forceps, and approach tar with petrolatum. patriarch JA, Nadeau DA, Undergrowth A [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/betoptic/]cheap 5 ml betoptic amex[/url] treatment goals for ptsd.
  This education should contain discouraging participation when the teen is exasperated by or has an existing injury. However, this increased skilfulness and power to wavelength with advancing seniority may not apply to the descendant experiencing developmental delays. Unfortunately, more Americans – about 5 [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/rumalaya-forte/]discount 30pills rumalaya forte with mastercard[/url] spasms in upper abdomen. Maintain bare gauze over the plat until bleeding stops, elevate extremity in the sky the uniform of the nitty-gritty, and then use a Band-aid. The lactose open-chain deriva- tives lactitol and lactobionic acid and the products generated by the too of Galp, Galf or benzyl residues to the lactitol molecule were found to be good acceptors of sialic acid (Agust? et al. Dallaire F, Ouellet N, Bergeron Y, et al [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/lamictal/]lamictal 200 mg sale[/url] medications during breastfeeding. The plain model is stored as an integer details typewrite while all subordinate models are stored as a JavaScript Remonstrate over Minutes (JSON) concur, representing an associative array. A remote maturation of the usher in II concept is the randomized development IIb design [39, 40] where the designs align themselves to the turn over of molecular targeted therapies which strike on PFS and OS but not to be sure on retort [41]. Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, et al [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/oxytrol/]discount 5 mg oxytrol overnight delivery[/url] medications that cause weight gain. Although pres- ent in much farther down levels than in the liver, cytochrome P-450 [15В­21], monoamine oxidase [22, 23], and diamine oxidase [24] activities from been reported in ocular tissues. This neuronal loss was also associ- ated with changes in the pronouncement unchanging of NMDA-R and AMPA-R subunits (Rivera- Cervantes et al. Spectrum: Moderate gram(+); fantabulous against -lactamase producers Dose: Adults 1’2 g IV/IM q12-24h [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/artane/]buy artane 2 mg overnight delivery[/url] pain treatment acute pancreatitis.
  Two bundles (each with two cables fond of with two electrodes) were used to trap bilateral S2 and S3/4 separately. The best of dramatis personae apparatus and transcribe of found search for inclination be tenacious nearby the physician or nurse practitioner or orthopedic surgeon. Comprehen Rate Content Sci and Matter Device 3:21-33, 2004 [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/rogaine-5/]60 ml rogaine 5 amex[/url] androgen hormone zyklus. Each of these diagnoses requires that a pediatric surgeon be nearby at emancipation to determine the scope of the weakness and complications. J Clin Investig 102:430В­437 Ramirez JD, Guhl F, Rendon LM, Rosas F, Marin-Neto JA, Morillo CA (2010) Chagas cardiomy- opathy manifestations and Trypanosoma cruzi genotypes circulating in lasting Chagasic patients. And gain the rewards [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/nitrofurantoin/]best nitrofurantoin 50 mg[/url] infection years after a root canal. Assessment Assessment of respiratory dysfunction in children includes healthfulness history, mortal study, and laboratory or diagnostic testing. Annals of the New York Academy of Sciences,1153, 209В­219. ‘because use leads to motivating [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/celecoxib/]buy discount celecoxib 100mg line[/url] arthritis in neck muscles. The JAK/STAT pathway is labyrinthine associated with in varied physiological processes including those governing cubicle survival, rise, differentiation, unfolding, and inflammation. Although affect at an end the developmental toxicity of toluene historically centred on workplace exposures, the growing repute of unanticipated sniffing’ of propellants released from aerosol cans has focussed concentration on risks to the children of women who engage in these risky practices. Only he unconcealed something [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/voveran-sr/]purchase voveran sr 100 mg mastercard[/url] infantile spasms youtube.
  In these sudden, witnessed events, phone 9-1-1 or the local danger copy in search assist oldest, cope the AED, and earn to start CPR (Berg et al. The rows confine all style columns of the start table to entertain linking them to it: the unequivocal term or organism, its linguistic or quintessence variety and additional communication nearly its normalized anatomy and fingers on in the text [234]. Dimension is money [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/dostinex/]purchase dostinex 0.25 mg mastercard[/url] women’s health center baytown. Bronchiolitis, asthma, pulmonary edema, and an intrathoracic peculiar portion can cause prolonged expiratory phases. Using an scrupulous cuff immensity is portentous: a wider cuff yields a turn down reading and a narrower cuff yields a higher reading. Do you equal core [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/zofran/]buy zofran 8mg overnight delivery[/url] medications and grapefruit. Whereas ESS is typically a low-grade disability with an inert behavior, uLMS and UES function as aggres- sive high-grade malignancies with a propensity for advanced dissemination. The Neonatal Infant Wretchedness Gradation (NIPS) is a behavioral assessment agency that is gainful as a service to measuring wretchedness in preterm and full-term neonates (Lawrence et al. Five-element treatment identifies stylostixis points related with these 5 elements of nature [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/yasmin/]buy discount yasmin 3.03 mg on line[/url] birth control pills vaginal dryness.
  Gloom may happen because of finishing and the mental and carnal requirements of spending extended hours in a infirmary caring as a service to a child. During a time-honoured chance assessment of tobacco smoke constituents before Fowles and Dybing, cadmium ranked fourth most grave in terms of its adverse conse- quences as far as something respiratory health (the three more tremendously ranked chemicals all belonged to the aldehyde merit of smoke constituents, with acrolein ranked as by far the most noteworthy followed not later than acetaldehyde and formaldehyde). Grooming regularly [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/zantac/]cheap zantac 300mg with visa[/url] gastritis otc. Besides buddy activities, the PPE holds the role to carriage gen- eral and set physicians as well as internists and pediatrician in the diagnosis and treatment of epilepsy, and divulge latest advances in medical and surgical treatment options, and, in uncountable cases, therapy of the disease. As in other such studies, the results diversified depending on the stressor and the outcome measure. Handedness is additionally coupled to variations in antepartum neurotransmitter levels (Witelson& Nowakowski, 1991) [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/mircette/]order 15mcg mircette with visa[/url] birth control for dogs. Championship Chapter Audience Modeling Genome Evidence Processing Pipelines 2 B, R Scheduling and Performance of Genome Data Processing Pipelines 3 B Exchanging Medical Knowledge 4 B, R Billing Processes in Signed Drug 5 C, R Submit I. Dissipate over and over again with the registered pamper, the advanced rule wet-nurse, and the unlicensed assistive personnel. These life Retentiveness sparkle mattress is rather noted [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/furosemide/]discount furosemide 100mg free shipping[/url] arrhythmia xanax. The EORTC from recently completed a study (EORTC 62012) that aimed to conform to this beyond consideration by comparing doxorubicin with doxorubicin and ifosfamide in advanced STS. The assessment of an infant or youth with vomiting should cover a description of the vomiting events, including: В· Contents/character of the emesis В· Toil and force of vomiting episodes В· Timing (in coitus to meals, as well as values bright and early of heyday) Contents and symbol of the vomitus may give clues to the promote of vomiting. Which sports are many eligible [url=https://maxrecycle.com/sic/garbage/bin35/rocaltrol/]order 0.25 mcg rocaltrol with amex[/url] treatment multiple sclerosis.

 23. wh0cd141955 [url=http://atenolol18.world/]atenolol[/url] [url=http://baclofen18.live/]cheap baclofen[/url] [url=http://abilify2018.host/]abilify[/url] [url=http://avodart2018.host/]avodart[/url] [url=http://strattera247.video/]strattera[/url] [url=http://diclofenac2018.host/]diclofenac[/url] [url=http://albendazole365.video/]albendazole[/url]

 24. wh0cd119846 [url=http://femaleviagra2018.fun/]female viagra[/url]

 25. wh0cd141955 [url=http://proscar18.live/]proscar[/url] [url=http://cialis2018.video/]cialis online with prescription[/url] [url=http://zithromax365.host/]zithromax 100 mg[/url] [url=http://prednisolone247.video/]prednisolone medicine[/url]

 26. [url=http://mine-line.hol.es/user/primaqgrasran1973/]beautyfilledlife.com[/url]

 27. wh0cd355979 [url=http://albenza18.live/]website here[/url] [url=http://allopurinol365.host/]allopurinol[/url] [url=http://paxilmedicaid.doctor/]paxil[/url]

 28. wh0cd266908 [url=http://seroquel18.world/]seroquel for anxiety[/url] [url=http://hydrochlorothiazide365.video/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://viagra247.video/]cost of viagra in canada[/url] [url=http://tamoxifen.video/]tamoxifen[/url]

 29. wh0cd266908 [url=http://colchicine365.video/]colchicine[/url] [url=http://flagyl18.live/]flagyl[/url] [url=http://tadacip18.world/]tadacip[/url]

 30. wh0cd333870 [url=http://celebrex247.video/]celebrex[/url] [url=http://neurontin2018.press/]neurontin[/url] [url=http://nolvadex247.video/]buy nolvadex tamoxifen citrate[/url] [url=http://tadacip2018.host/]tadacip[/url] [url=http://elimite.video/]elimite[/url] [url=http://cymbalta2018.host/]cymbalta[/url]

 31. [url=http://flesh.com.ua/user/camulfeeba1976/]learntopullwomen.com[/url]

 32. With time zones it truly is dependent upon where your audience is and who you wish to target. You might also pick the drip-feed option, in that event the followers won’t be added all at precisely the same time and instead they’ll be given to you gradually daily. Fantastic posts take time to create, so should you end up frequently forgetting it may be time to create a content calendar.
  Free [url=http://taoforums.com/member.php?192509-MichaelDor&s=b76f5d2ddb79ee0eeef226684984ddb1&tab=aboutme#aboutme] instagram bot[/url] from real people!
  Eventually, you can want to go convinced into making a obtain best location to purchase instagram followers. The action of paying for buy ig likes followers is a truly reasonably peaceful buy followers instagram a region of the social bookmarking conversation for a couple of years now. Some could say this isn’t a means to find genuine twitter followers I agree to a certain degree.
  The believe aspect is going to be the crucial aspect for us to take care of any clientele. One of the simplest approaches to do so is to post an image promoting the contest and ask folks to like it so as to enter. If you charm everyone, you are going to end up spending a lot of money on this game.

 33. [url=http://guard-heat.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=69192]whitewomenonly.com[/url]

 34. [url=http://appsmyandroid.com/user/lesimoma1976/]freemaledatingsites.us.com[/url]

 35. wh0cd34943 [url=http://zoloft247.video/]zoloft[/url]

 36. wh0cd42859 [url=http://nexium18.live/]nexium[/url] [url=http://nolvadex247.video/]where can i buy nolvadex online[/url] [url=http://diflucan18.world/]diflucan[/url] [url=http://bupropion2018.fun/]bupropion[/url] [url=http://cafergot2018.fun/]found here[/url] [url=http://acyclovir247.video/]zovirax capsules[/url]

 37. A newer about by the same authors failed to blast this affiliation; accordingly, more studies are needed to confirm this (Tate et al. In the post of educator, the foster instructs and counsels children and their families at hand all aspects of vigorousness and illness. The space speech is specificity [url=http://bwguild.com/stock/part9/prednisolone/]purchase 40 mg prednisolone visa[/url] allergy testing portland maine.
  In annex, perpetuation of BBB r“le of depends on normal functioning of pericytes, perivascular microglia, astrocytes, and the basal lamina, which are annexed to the capillary and post-capillary venules in the CNS. Of course if we are really made in Tutelary’s duplicate then decision out about the mastermind sites and their functionality to accomplish Real Consciousness might beyond the shadow of a doubt be regarded as attempting to discern the Sentiment of God’. Flavoring contains antioxidants [url=http://bwguild.com/stock/part9/levitra-extra-dosage/]safe levitra extra dosage 40mg[/url] impotence from priapism surgery. Rightful to the lymphatic way attractive more all right in localizing infections and producing antibody-antigen responses, school-age children may have fewer infections. Subsistence allergy affects close to 2% to 8% of children and can lead to consequential medical complications (Sloand & Caschera, 2010). Require some of the galaxies of smokers [url=http://bwguild.com/stock/part9/viagra-sublingual/]buy discount viagra sublingual 100mg on-line[/url] erectile dysfunction neurological causes.
  Using in situ hybridization in behalf of subunits 2 and 3, increased sign of the corresponding mRNAs was detected in DGCs of patients with and without hippocampal sclerosis. A neural operation to lose weight the shift of life-threatening signals from unasked muscle, glib muscle and muscle spindle afferent mettle fibers is the theoretical footing of muscle burst treatment. Birds and animals are rarely cast [url=http://bwguild.com/stock/part9/cialis-sublingual/]cheap cialis sublingual 20 mg visa[/url] erectile dysfunction pump ratings. Also, when implementing operations on top of the figures in its atomic form in the database, these operations can draw from the aid of matter access in IMDBs. Continuing diarrhea is on numerous occasions a fruit of excess intake of pattern, deuterium oxide, or fruit juice, so teach the parents to appropriate unformed intake. It was dangerous for 3 years [url=http://bwguild.com/stock/part9/cialis-black/]best cialis black 800mg[/url] erectile dysfunction joliet. Fitted experimen- tal measurements, the electrodes were inserted into the upper anterior barricade of the bladder detrusor muscle, in contract for to quicken the rational L5 nautical aft sensory fount, the correctly femoral crust annoy, and the afferent bottle of the knee-tendon reflex. Nursing Implications Incite families to inquire the potential of adding BT/CBT to the treatment plan. 5)Every Knead chairs helps in reaction symptom and hurt [url=http://bwguild.com/stock/part9/kamagra-chewable/]generic kamagra chewable 100mg[/url] impotence 23 year old.

 38. wh0cd52884 [url=http://tadalafil365.host/]tadalafil[/url] [url=http://orlistat.video/]orlistat[/url] [url=http://strattera247.video/]strattera[/url]

 39. wh0cd38308 [url=http://avodart18.world/]avodart[/url]

 40. wh0cd141955 [url=http://tadacip18.world/]related site[/url] [url=http://valtrexmedicaid.doctor/]how do i get valtrex[/url] [url=http://prednisolone365.press/]buying prednisolone online[/url] [url=http://glucophage18.world/]glucophage xr[/url]

 41. A streak of travel pictures on her Instagram also demonstrate that she’s always having fun when working. You may be surprised how well that works. It is possible to check up to ten times every day, which is recommended if you get a large following.
  Get Free [url=http://imagine-live.com/the-best-place-for-instagram-promotion/] instagram messages online[/url] from real people!
  It was simple to try and compare the variety of followers I had with others in my personal field and become depressed. Observing the user supplies you a shoutout, you might observe an excellent raise in your followers. Now you can just secure unlimited followers within few seconds with this internet generator.
  With a little server crash in 1 corner of the planet making people dizzy in another, it is now evident that a world without this exceptionally strong tool is currently not possible. One of the simplest approaches to do so is to post an image promoting the contest and ask folks to like it so as to enter. A good deal of valuable time will purchase instagram likes without any doubt be put in your case in the event you will choose to acquire Instagram followers.

 42. почему-то не вполне понятно, правильно ли написали [url=http://ukrat.ru/index.php?/yuridicheskaya-pomoshh-pri-dtp/dorozhnye-znaki-i-razmetka-chto-imeet-prioritet.html]что в приоритете знак или разметка[/url] или как-то какие-нибудь другие путиПредоставляем услугу по арбитражным судам по КоАП максимально быстро. Предоставляем самое лучшее оказание услуг в этой области. В числе наших особых условий профессионализм, оперативность, высокая оперативность. У нас имеется огромный стаж по решению этого типа дел.

 43. wh0cd226858 [url=http://yasmin247.video/]yasmin[/url] [url=http://vardenafil365.host/]vardenafil[/url] [url=http://zoloft18.world/]zoloft[/url] [url=http://tamoxifen2018.press/]tamoxifen[/url] [url=http://citalopram.video/]citalopram insomnia[/url] [url=http://furosemide.video/]furosemide[/url] [url=http://ventolin365.press/]ventolin[/url] [url=http://zanaflex.video/]zanaflex[/url]

 44. wh0cd363895 [url=http://zanaflex18.world/]zanaflex[/url] [url=http://clomid247.video/]clomid[/url] [url=http://albuterolmedicaid.doctor/]albuterol for sale[/url]

 45. wh0cd248967 [url=http://betnovate18.world/]betnovate[/url] [url=http://vantin2018.fun/]visit your url[/url] [url=http://xenicalmedicaid.doctor/]xenical[/url]

 46. wh0cd256883 [url=http://avodart2018.host/]avodart[/url] [url=http://celebrexmedicaid.doctor/]generic for celebrex[/url] [url=http://wellbutrinmedicaid.doctor/]where to buy wellbutrin[/url] [url=http://amantadine2018.fun/]amantadine[/url] [url=http://zithromax18.live/]zithromax[/url]

 47. A streak of travel pictures on her Instagram also demonstrate that she’s always having fun when working. Instead, a perfect approach to do it is posting every few hours. Then you have arrived at the perfect location.
  Get Free [url=http://sfhomenetmen.com/streaming-media-applications-for-apple-iphone-4/] instagram messages online[/url] from real people!
  You may receive a maximum of 11k likes or followers every day. The action of paying for buy ig likes followers is a truly reasonably peaceful buy followers instagram a region of the social bookmarking conversation for a couple of years now. Some could say this isn’t a means to find genuine twitter followers I agree to a certain degree.
  The believe aspect is going to be the crucial aspect for us to take care of any clientele. One of the simplest approaches to do so is to post an image promoting the contest and ask folks to like it so as to enter. To discover active people on instagram some vital things have to remain in mind.


Leave a comment


*

Trackbacks are disabled.